سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات 97

سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات,نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دیوان محاسبات , سوالات دیوان محاسبات اسفند 95 , سوالات استخدامی دیوان محاسبات اردیبهشت 96 ,

سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات 97

سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات,نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دیوان محاسبات , سوالات دیوان محاسبات اسفند 95 , سوالات استخدامی دیوان محاسبات اردیبهشت 96 ,

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کشور, دانلود نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور + جواب,سوال برای آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور , دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور سال 95 , سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور (تفکیک شده),
سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور-کارشناس اقتصادی
12 اسفند - بانک سوال / نمونه سوالات استخدامی / دیوان محاسبات کشور
سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور-کارشناس حقوقی
12 اسفند - بانک سوال / نمونه سوالات استخدامی / دیوان محاسبات کشور
سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور- کارشناس رایانه - سخت افزار
11 اسفند - بانک سوال / نمونه سوالات استخدامی / دیوان محاسبات کشور
سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور-حسابرس
11 اسفند - بانک سوال / نمونه سوالات استخدامی / دیوان محاسبات کشور
سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور-کارشناس اداری
دیوان محاسبات کشور
سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور-کارشناس رایانه - نرم افزار
10 اسفند - بانک سوال / نمونه سوالات استخدامی / دیوان محاسبات کشور
نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور
این مجموعه از نمونه سوالات جهت آمادگی داوطلبین گرامی شرکت در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور تهیه و برای مطالعه شما عزیزان قرار گرفته است
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دانشکده افسری ارتش, دانلود سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور, دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور, دانلود نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور, سوالات ادوار گذشته استخدامی دیوان محاسبات کشور, منابع سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور, منابع و نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور, نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور, نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور, نمونه سوالات جدید آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور, نمونه سوالات جدید استخدامی دیوان محاسبات کشور همراه با جواب, دانلود رایگان سوالات استخدامی دانلود رایگان سوالات استخدامی دیوان محاسبات دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات دانلود سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور سال 95دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور سال 95دانلود نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور 95دانلود نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور سال 95,
کلمات کلیدی

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت آموزش پرورش

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت tvik'dhk

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس فنی – عمران(کد شغل ۱۰۷)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی

سوالات استخدامی دیوان محاسبات فنّاوری اطلاعات مهارتهای هفتگانه ICDL

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات کشور(

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس بودجه و تشکیلات کد شغل ۱۱۸

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس مالی کد شغل ۱۱۷

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس امور اداری کد شغل ۱۱۶

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس سمعی و بصری کد شغل ۱۱۵

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 مترجم زبان انگلیسی کد شغل ۱۱۴

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس آموزش کد شغل ۱۱۳

سوالات دیوان محاسبات 97 مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعمل

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس برنامه ریزی کد شغل ۱۱۱

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 فناوری اطلاعات نرم افزار کد شغل ۱۱۰

کد شغل ۱۰۹

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس حقوقی

کد شغل ۱۰۸

کارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97

کد شغل ۱۰۷

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس بودجه و تشکیلات کد شغل ۱۱۸» ثبت شده است

سوالات استخدامی

کارشناس آموزش

کد شغل ۱۱۳

 سوالات استخدامی
شامل آمار و روش تحقیق )کمی و کیفی( ـ مدیریت و برنامه
ریزی
آموزشی ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ـ ارزشیابی آموزشی ـ
زبان تخصصی

 سوالات استخدامی

مترجم زبان انگلیسی

کد شغل ۱۱۴

سوالات استخدامی

شامل گرامر پیشرفته ـ واژه

شناسی و واژگان پیشرفته ـ
ترجمه
مکاتبات و اسناد از فارسی به انگلیسی ـ ترجمه مکاتبات و اسناد از انگلیسی به فارسی
ـ
ترجمه متون مالی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی از فارسی به انگلیسی ـ
ترجمه متون مالی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی از انگلیسی به فارسی

 سوالات استخدامی

کارشناس سمعی و بصری

کد شغل ۱۱۵

سوالات استخدامی

دانستنی

های تخصصی نمایش و سینما ـ اصول کارگردانی در سینما
ـ کارگردانی برنامه
های تلویزیونی )موسیقی، انیمیشن، جلوه
های ویژه، تدوین
دیجیتال( ـ اصول برنامه
سازی )برنامه
سازی استودیو، تک
دوربینه( ـ
شناخت وسا
ئل
ارتباط
جمعی ـ
زبان تخصصی

 سوالات استخدامی

کارشناس امور اداری

کد شغل ۱۱۶

سوالات استخدامی

شامل مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار

سازمانی ـ بودجه
ریزی دولتی ـ آمار و کاربرد آن در مدیریت ـ حقوق اداری،
تأمین اجتماعی و قانون ـ مدیریت خدمات کشوری ـ زبان تخصصی

 سوالات استخدامی

کارشناس مالی

کد شغل ۱۱۷

سوالات استخدامی

شامل اصول حسابداری ـ حسابداری میانه ـ حسابداری دولتی ـ

مدیریت مالی ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت،
قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات( ـ بودجه
ریزی دولتی ـ
کاربرد کامپیوتر در حسابداری ـ زبان تخصص
ی(

 سوالات استخدامی

کارشناس بودجه و

تشکیالت

کد شغل ۱۱۸

سوالات استخدامی
شامل مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی ـ
بودجه
ریزی دولتی ـ حقوق اداری ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون دیوان
محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومی( ـ زبان تخصصی

 سوالات استخدامی

کارشناس تاسیسات

کد شغل ۱۱۹

سوالات استخدامی

شامل تأسیسات برودتی و سردخانه ـ تأسیسات تهویه مطبوع ـ

برق و کنترل
های تأسیسات ـ
تأسیسات بهداشتی ـ تأسیسات حرارت مرکزی ـ
تعمیر و عیب
یابی تأسیسات ـ زبان تخصصی

 سوالات استخدامی

کارشناس امور امتحانات و مصاحبه

کد شغل ۱۲۰

سوالات استخدامی

شامل آمار و روش تحقیق

ـ روان
شناسی عمومی ـ آسیب
شناسی
روانی ـ روان
شناسی شخصیت ـ آزمون
های روانی ـ زبان تخصصی

 سوالات استخدامی

کارشناس فناوری اطالعات مجلس

کد شغل ۱۲۱

 سوالات استخدامی

شامل مهندسی نرم

افزار ـ شبکه
های کامپیوتری و امنیت شبکه ـ
برنامه
نویسی پیشرفته )
C++
( ـ پایگاه
داده
ها ـ
معماری کامپیوتر ـ
طراحی الگوریتم
و ساختمان داده
ها ـ زبان تخصصی

   
سوالات استخدامی حسابرس۱کد شغل۱۰۱
سوالات استخدامی حسابرس ۲ کد شغل ۱۰۲
سوالات استخدامی کارشناس حساب کد شغل ۱۰۴
سوالات استخدامی کارشناس فنی ـ امور مجلس کد شغل۱۰۵
سوالات استخدامی )شامل حسابداری مالی ـ حسابرسی ـ حسابداری دولتی ـ قوانین
مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات( ـ بودجه ـکاربرد نرم
افزارها در حسابداری و
حسابرسی ـزبان تخصصی +جواب

سوالات استخدامی حسابرس ۳ کد شغل۱۰۳
سوالات استخدامی )شامل اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالیه عمومی و بودجه ریزی
دولتی قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون
مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات( اقتصاد ایران زبان تخصصی(همگی با جواب

سوالات استخدامی
کارشناس فنی –حقوق محیط زیست
کد شغل ۱۰۶
سوالات استخدامی
 
)شناخت محیط زیست ـ آلودگی
های
زیست
محیطی( ـ مجموعه دروس
۲
)کلیات حقوق محیط زیست ـ حقوق بین
الملل
محیط زیست ـ حقوق انرژی و صنعت ـ حقوق داخلی و ضمانت
های
کیفری و مدنی
حفاظت از محیط زیست
ـ حقوق اداری ـ
زبان تخصصی

سوالات استخدامی
کارشناس فنی-عمران

کد شغل ۱۰۷

سوالات استخدامی

شامل مکانیک جامدات )مقاومت مصالح و تحلیل سازه

ها( ـ
مکانیک
خاک و پی ـ مکانیک سیاالت و هیدرولیک ـ طراحی سازه
های فلزی و بتنی ـ
اصول
مهندسی زلزله ـ
زبان تخصصی

سوالات استخدامی

کارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی

کد شغل ۱۰۸

سوالات استخدامی

شامل فنّاوری اطالعات سالمت ـ آمار و تحلیل داده

های سالمت ـ
اصطالحات پزشکی ـ
بیماری
شناسی ـ
رسیدگی و محاسبه اسناد و مدارک پزشکی ـ
زبان تخصصی

سوالات استخدامی

کارشناس حقوقی

کد شغل ۱۰۹

سوالات استخدامی

شامل حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه

اموال( ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری
مناقصات( ـ
حقوق مدنی )
به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت
( ـ
حقوق تجارت
ـ حقوق اداری )قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین
ن
امه
های مربوط( ـ زبان
تخصصی

سوالات استخدامی

 

کارشناس فناوری اطالعات )نرم
افزار

کد شغل ۱۱۰

سوالات استخدامی

 

شامل زبان
های برنامه
سازی مفاهیم شیءگرا ـ طراحی الگوریتم
ها
ـ پایگاه داده
ها ـ زبان تخصصی

سوالات استخدامی

کارشناس برنامه

ریزی

کد شغل ۱۱۱

سوالات استخدامی

شامل اصول مدیریت و

تئوری سازمان ـ اقتصاد خرد و کالن ـ
برنامه
ریزی استراتژیک ـ تحقیق در عملیات ـ مدیریت پروژه ـ اقتصاد مهندسی
ـ زبان تخصصی

سوالات استخدامی

کارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و

دستورالعمل
ها

کد شغل ۱۱۲

سوالات استخدامی
شامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی ـ استانداردهای
حسابداری مالی ـ حسابداری بخش عمومی ـ حسابرسی ـ
حسابداری میانه ـ قانون
مدیریت خدمات کشوری ـ زبان تخصصی حسابرسی

http://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gifhttp://s9.picofile.com/file/8303285026/17.gif

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۸:۳۲
divan mohasebat